نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در راستای پروژه مهر صورت گرفت؛

در راستای پروژه مهر صورت گرفت؛به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، در راستای پروژه مهر1402 ؛ "علی خدا بخش" مسئول دادگاه تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش کشور با هدف عرض خدا قوت و بررسی مشکلات و کمبود ها  از چندین مدرسه شهرستان زارچ بازدید نمود

ارزیاب وزارتی در نشستی ازساماندهی نیروها، کمبود نیروی انسانی، کمبود فضا های آموزشی،آمار اتباع و مهاجرین غیربومی و ... در جریان قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید با حضور بر سر مزار شهید گمنام واقع در بخش اله آباد شهرستان زارچ با نثار فاتحه ادای احترام نمودند.