نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در دومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی

در دومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی


در دومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی

صبحگاه انتظار - دبستان 15 خرداد
جلسه روسای شورای دانش اموزی باحضور رئیس ، معاون پرورشی  اداره و کارشناس مسئول اردوهاو تشکلهای دانش آموزی