نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درهفته دولت صورت گرفت؛

درهفته دولت صورت گرفت؛به گزارش روابط عمومی  آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری"مدیر آموزش و پرورش شهرستان زارچ از اجرای طرح شهید عجمیان(بهسازی و شاداب سازی فضای مدارس) در زمینه های رنگ آمیزی و زیبا سازی؛ در چندین مدارس بازدید نمود.
در حاشیه بازدید در جریان آمار ثبت نام دانش آموزان در سامانه سیدا و کمبود فضا های آموزشی در مدارس قرار گرفت.