نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش فرهنگیان و دانش آموزان زارچ درمسابقات پرسش مهر 15 ریاست جمهوری

درخشش فرهنگیان و دانش آموزان زارچ درمسابقات پرسش مهر 15 ریاست جمهوری


درخشش فرهنگیان و دانش آموزان زارچ درمسابقات پرسش مهر 15 ریاست جمهوری

1

فائزه اسلامی

نقاشی

زارچ

قمر بنی هاشم

زن

متوسطه دوره اول

دوم

2

مظاهر ولی زاده افروزی

نقاشی

زارچ

کانون شهید صدوقی

مرد

فرهنگی

اول

3

نسترن ولی زاده

نقاشی

زارچ

بنت الهدی

زن

متوسطه دوره دوم

اول

4

زهرا قانعی

مقاله پژوهشی

زارچ

بنت الهدی

زن

فرهنگی

اول

5

فاطمه شریفی

وبلاگ نویسی

زارچ

فاطمیه

زن

متوسطه دوره اول

اول