نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور "شکرانه" ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به منطقه زارچ

حضور "شکرانه" ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"شکرانه" ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در جلسه ای با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ و معاون پشتیبانی در خصوص مسائل مالی بحث و گفتگونمودند.

 وی هدف این بازدید را عرض خدا قوت به همکاران امور مالی بیان کرد .

در ادامه از مدارس زارچ که در ماه های گذشته تعمیرات عمرانی داشته است بازدید نمودند.