نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دانش آموزان وفرهنگیان دبیرستان پسرانه شهید ذاکری زارچ در نمازجمعه ،بمناسبت هفته بسیج

حضور دانش آموزان وفرهنگیان دبیرستان پسرانه شهید ذاکری زارچ در نمازجمعه ،بمناسبت هفته بسیج


به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی ، دانش آموزان و فرهنگیان دبیرستان پسرانه شهید ذاکری زارچ به طور منسجم در نماز عبادی سیاسی جمعه شرکت کردند.