نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور خادمین امام رضا (ع) در دبستان گودرزی روستای اله آباد

حضور خادمین امام رضا (ع) در دبستان گودرزی روستای اله آبادبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،حضور خادمین امام رضا (ع) در دبستان گودرزی اله آباد با ذکر توسلی به آن امام همام انجام گرفت و خادمین حرم مطهر با همراه داشتن پرچم متبرک، عطردل انگیز حرم را با خود به همراه آوردند.