نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حادثه منا از دید کودکان

حادثه منا از دید کودکان


حادثه منا از دید کودکان
دانش آموزان دبستان دخترانه شهید دهستانی زارچ  احساسات خود را نسبت به حادثه منا  با نقاشی  بیان کردند