نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی مربیان همراه دوره ی دوم متوسطه

جلسه ی مربیان همراه دوره ی دوم متوسطهدر روز دوشنبه مورخ 1395/11/4 جلسه ی مربیان همراه دوره ی دوم متوسطه با حضور رئیس محترم آموزش و پرورش و معاونت پرورشی و مربیان در دبیرستان اندیشه برگزار و در رابطه با برنامه های دهه ی فجر و مسابقات فرهنگی هنری بحث و تبادل نظر شد.