نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته رفاهی فرهنگیان منطقه زارچ برگزار شد

جلسه کمیته رفاهی فرهنگیان منطقه زارچ برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه کمیته رفاهی فرهنگیان منطقه زارچ با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش و دیگر اعضای در دفتر مدیریت برگزار شد

 این نشست در خصوص اردوگاه دانش آموزی چرخاب،اسکان و مرکز درمانی فرهنگیان،فضای اردویی در منطقه سانیج، سرمایه گذاری بلند مدت، فضای مناسب برای ایجاد شرکت تعاونی فرهنگیان و پیگیری مسکن فرهنگیان بحث و گفتگو شد.