نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته انتصابات ستاد پروژه مهر زارچ تشکیل شد

جلسه کمیته انتصابات ستاد پروژه مهر زارچ تشکیل شد


جلسه کمیته انتصابات ستاد پروژه مهر زارچ تشکیل شد

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش زارچ ،سومین جلسه کمیته انتصابات پروژه مهر با حضور اعضاء در دفتر ریاست  اداره تشکیل شد.

"محمد کمالی" رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس ستاد پروژه مهر در سومین  جلسه کمیته انتصابات ستاد پروژه مهر منطقه زارچ ، اظهارامیدواری کرد در کوتاه ترین زمان مدارسی که نیاز به معاون و مدیر برای سال تحصیلی جدید دارند با توجه صلاحیت های مدیرتی انتخاب گردند .

" انتظاری " کارشناس امور اداری و تشکیلات ودبیر کمیته انتصابات ستاد پروژه مهر ضمن ارائه گزارشات جلسات قبل کمیته در خصوص انتصاب مدیران و معاونین مدارس منطقه اشاره کرد.

در پایان 4 مدیر و 2 معاون با نظر اعضاء انتخاب گردیدند.