نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ویدیو کنفرانس مدیریت هوشمند بیماری کرونا و دستورالعمل های مرتبط

جلسه ویدیو کنفرانس مدیریت هوشمند بیماری کرونا و دستورالعمل های مرتبطبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه مدیریت هوشمند بیماری کرونا و دستورالعمل های مرتبط با شیوه های بهداشتی با حضور روسای آموزش و پرورش ،مدیریت مراکز بهداشت مناطق و نماینده علوم پزشکی استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این نشست در خصوص کنترل سویه جدید کرونا بحث و گفتگو شد.