نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ویدیو کنفرانس «طرح یاریگران زندگی» برگزار شد

جلسه ویدیو کنفرانس «طرح یاریگران زندگی» برگزار شدجلسه ویدیوکنفرانس « طرح یاریگران زندگی»با حضور دکتر بیکی نژاد؛ مسئول دبیرخانه ملی کانون یاریگران زندگی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه مجازی بررسی روند اجرایی برنامه های مدارس مجری طرح یاریگران زندگی در منطقه زارچ با حضور دکتر بیکی نژاد از وزارت آموزش و پرورش،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، معاون پرورشی و تربیت بدنی  ومشاورین برگزارشد که به بیان اهمیت و جایگاه کانون های یاریگران در مدارس و مراحل تشکیل کانون ها وارائه گزارش وفعالیتهای انجام شده پرداختند.