نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیئت مدیره وام ضروری فرهنگیان منطقه زارچ

جلسه هیئت مدیره وام ضروری فرهنگیان منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نخستین جلسه هیئت مدیره وام ضروری فرهنگیان منطقه زارچ در سال تحصیلی 1401-1400 با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ  و اعضای جدید در دفتر مدیریت ریاست برگزار شد

در ابتدای جلسه" حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن خوش آمد گویی به اعضای جدید هیئت مدیره بر توسعه و جذب بیشتر اعضای تاکید نمود و گفت: طبق قانون و تحقیق از مناطق دیگر و خلاقیت  برروند توسعه  و رشد صندوق توجه داشته باشید.

در ادامه "مرتضی صادقی" کارشناس تعاون گزارشی از عملکرد 3 سال گذشته صندوق برای اعضای جدید بیان نمود و اظهار داشت:اعضای شاغلین 233 نفر و اعضای بازنشسته 171 نفر عضو صندوق این اداره می باشند و موجودی صندوق قریب بر 12 میلیارد ریال که حداقل ماهیانه 100 میلیون تومان وام به فرهنگیان داده می شود.

در پایان جلسه اعضاء نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ایراد نمودند.