نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی و همکاری آموزش و پرورش با مرکز فنی حرفه ای زارچ

جلسه هم اندیشی و همکاری آموزش و پرورش با مرکز فنی حرفه ای زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، با حضور "سید محمود هاشمی" مدیرمرکزفنی حرفه ای زارچ و رئیس اداره آموزش و پرورش ، جلسه هم اندیشی وهمکاری با هدف اجرای طرح ایران مهارت، ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانش آموزان و شکوفایی استعدادها برگزارشد.