نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی دبیران ریاضی زارچ

جلسه هم اندیشی دبیران ریاضی زارچجلسه هم اندیشی دبیران ریاضی منطقه با حضور معاونت آموزشی ،کارشناس آموزش متوسطه و دبیران ریاضی منطقه برگزار گردید.

در این جلسه دبیران ریاضی نظرات خود را برای بهبود کیفیت آموزشی ریاضی در منطقه بیان نمودند.