نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هدایت تحصیلی سال تحصیلی 97-96

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هدایت تحصیلی سال تحصیلی 97-96به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ،جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هدایت تحصیلی سال تحصیلی 97-96 با حضور کمالی ریاست اداره،معاونین پرورشی و آموزشی و تعدادی از کارشناسان برگزار شد.