نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی طرح ملی مهر عاطفه ها

جلسه هماهنگی طرح ملی مهر عاطفه هابه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه هماهنگی طرح ملی مهر عاطفه ها با حضور " شریفی" ریاست،و "کریمی" کارشناس کمیته امداد امام خمینی(ره) زارچ،و همچنین معاونت پشتیبانی و پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار گردید.

در این نشست ضمن تاکید بر فراهم کردن تمهیدات لازم جهت حضور و مشارکت حداکثری مردم در این عمل خیر؛ مقرر گردید، مراسم مهر عاطفه ها بصورت نمادین روز چهارشنبه 19 مهر ماه در محل دبستان گودرزی همزمان با دیگر مدارس منطقه برگزار گردد.