نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی راهیان نور

جلسه هماهنگی راهیان نور


جلسه هماهنگی راهیان نور
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ  جلسه هماهنگی راهیان نور زارچ با حضور ریاست اداره و  معاونین  برگزار گردید
در این جلسه هماهنگی لازم  در مورد وسایل ایاب و ذهاب ، ساعت حرکت ، تدارکات و محل حرکت بحث و تبادل نظر صورت گرفت