نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی ثبت نام دانش آموزان مقطع ابتدایی

جلسه هماهنگی ثبت نام دانش آموزان مقطع ابتداییجلسه هماهنگی ثبت نام دانش آموزان مقطع ابتدایی برای سال تحصیلی 97-96 ، با حضور کمالی ریاست اداره، انتظاری معاونت آموزشی، سرداری کارشناس حراست و مدیران مقطع ابتدایی منطقه در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه که صبح امروز،شنبه برگزار گردید نکاتی پیرامون وظایف مدیران و مدارس در امر ثبت نام دانش آموزان و راه کارها و موانع پیش روی فرایند ثبت نام مطرح گردید.