نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی درون مدرسه ایبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای منطقه، با حضور کمالی ریاست اداره و تعدادی ازمعاونین و کارشناسان برگزار گردید.

در این جلسه ،مقرر گردید افتتاحیه این المپیاد به صورت نمادین در دبستان شهید محمد کریمی برگزار گردد.