نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نیروهای خدماتی مدارس منطقه با حضور مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش

جلسه نیروهای خدماتی مدارس منطقه با حضور مشاور معاون وزیر آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه نیروهای خدماتی مدارس منطقه جهت هماهنگی طرح اسکان نوروزی فرهنگیان، با حضور دکتر"زمانی" مشاور حقوقی معاون وزیر آموزش و پرورش، دکتر "غنی " رئیس اداره تعاون اداره کل آموزش و پرورش یزد،"شریفی" کارشناس حقوقی اداره کل، ریاست،معاونت پشتیبانی و کارشناس تعاون آموزش و پرورش زارچ در محل ستاد اسکان منطقه برگزار گردید.

"حسین صفری" در این نشست با تاکید بر اهمیت طرح اسکان نوروزی و تکریم مهمانان فرهنگی، از زحمات و تلاش های بی وقفه نیروهای خدماتی در طول سال و خصوصا در طرح اسکان نوروزی مدارس تقدیر و تشکر نمود.

در پایان نیز نیروهای خدماتی مدارس منطقه نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود را در رابطه با طرح اسکان با مشاور معاون وزارت و ریاست تعاون اداره کل آموزش و پرورش مطرح نمودند.