نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشاورین منطقه

جلسه مشاورین منطقه


جلسه مشاورین منطقه

به گزار ش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ  ، جلسه مشاورین با هدف ارتقاء و توسعه کمی و کیفی خدمات راهنمایی و مشاوره  در محل اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ  تشکیل شد 

اهم موضوعات بررسی شده در این جلسه به شرح زیر می باشد 

توانمند سازی مشاوران
گسترش نقش مشاوره ای کارکنان
تقویت و توسعه هسته مشاوره
توانمند سازی تحصیلی ،روانی و اجتماعی  دانش آموزان

برگزاری هفته بهداشت روان

برگزاری هفته معرفی مشاغل

اجرای طرح رابطان هسته های مشاوره در مدارس ابتدایی

آموزش مهارت های تحصیلی – شغلی و ...