نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مستند سازی اراضی و املاک آموزش و پرورش

جلسه مستند سازی اراضی و املاک آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،صبح دوشنبه دوم مردادماه، جلسه مستند سازی اراضی و املاک آموزش و پرورش با حضور صادقی مقدم بخشدار زارچ،کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش،فیاضی و شریفی رئیس و کارشناس اداره حقوقی اداره کل آموزش و پرورش، پوردانش ریاست بنیاد مسکن زارچ،اسدی نمایند ه اداره ثبت اسناد، عزیزی معاونت پشتیبانی و سرداری کارشناس حقوقی اداره آموزش و پرورش زارچ در محل اتاق ریاست برگزار، و وضعیت اراضی و املاک آموزش و پرورش منطقه مورد بررسی قرار گرفت.