نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مربیان پیشتاز و فرزانه سازمان دانش آموزی منطقه زارچ

جلسه مربیان پیشتاز و فرزانه سازمان دانش آموزی منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ، جلسه مربیان پیشتاز و فرزانه سازمان دانش آموزی منطقه زارچ با حضور عزیزی ،معاون پرورشی اداره و مربیان پیشتاز و فرزانه منطقه برگزار گردید.

در این مراسم عزیزی ضمن تقدیر از زحمات مربیان در سال تحصیلی گذشته ، برنامه های سال تحصیلی جاری را تبیین نمود.

در پایان مراسم، با اهدا لوح تقدیر و هدیه از زحمات مربیان تقدیر شد.