نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران همیار ابتدایی

جلسه مدیران همیار ابتدایی


دبستان شهید اخوان رحیمی میزبان جلسه مدیران همیار ابتدایی
جلسه مدیران همیار

دبستان شهید اخوان رحیمی میزبان جلسه مدیران همیار ابتدایی  زارچ در اردیبهشت ماه 95 بود . در این جلسه مدیران بازنشسته و مدیران جدید جضور داشتند و از مسائل و مشکلات  و راهکار های ممکن  با استفاده از تجربیات یکدیگر بررسی گردید