نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مقاطع متوسطه اول و دوم

جلسه مدیران مقاطع متوسطه اول و دوم



 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه مدیران مقاطع متوسطه اول و دوم و هنرستان با حضور کمالی ریاست اداره، انتظاری معاونت آموزشی، مختاری کارشناس آموزش و مدیران مدارس در محل هنرستان شهید مدنی زارچ برگزار شد.

بررسی و تحلیل آزمون های علمی استانی مقاطع متوسطه اول و دوم و تبادل نظر و رسیدگی به مشکلات مدارس از موضوعات این جلسه بود.