نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران جهت ساماندهی دبیران مقطع متوسطه دوم تشکیل شد.

جلسه مدیران جهت ساماندهی دبیران مقطع متوسطه دوم تشکیل شد.


جلسه مدیران جهت ساماندهی دبیران مقطع متوسطه دوم تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ جلسه مدیران مدارس متوسطه دوم  زارچ با حضور رئیس  اداره ، معاون آموزش و کارشناس آموزش متوسطه در محل دبیرستان بنت الهدی  تشکیل گردید.

" محمد کمالی " ضمن تشکر از زحمات مدیران  در سال تحصیلی گذشته گفت: در کنکور سراسری 92 شاهد دو رتبه خوب از دبیرستان بنت الهدی بودیم ولی باید مدیران با برنامه ریزی خاص زمینه موفقیت دانش آموزان بااستعداد را فراهم کنند

وی به موضوع پروژه مهر اشاره کرد و گفت:مدیران با تشکیل ستاد بازگشایی مدارس و فعال کردن کمیته ها اقدامی مهم در جهت آماده سازی و استقبال  دانش آموزان درشروع  سال تحصیلی انجام دهند

انتظاری " کارشناس آموزش متوسطه  گفت: مدیران با برنامه ریزی ساعات آموزشی دبیران و هنر آموزان در سال تحصیلی جدید رامشخص و اعلام نمایند وی کمبود دبیر و هنرآموز در بعضی رشته ها را مشکل پیش رو مدیران جهت تنظیم ساعات آموزشی دانست.

در پایان مدیران پیشنهادات و  راهکارهای خود را  بیان کردند