نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه طرح رایگان مجازی پیش دبستانی 1 و 2 برگزار شد

جلسه طرح رایگان مجازی پیش دبستانی 1 و 2 برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه طرح رایگان مجازی پیش دبستانی 1 و 2 ،مورخ 1400/11/14 در اتاق معاونت آموزش اداره با حضور 5 نفر از مدیران داوطلب، برای جذب نوآموزان بازمانده از آموزش برگزار شد.