نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای هم اندیشی دبیران دبیرستان فاطمیه و اندیشه برگزار شد

جلسه شورای هم اندیشی دبیران دبیرستان فاطمیه و اندیشه برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه شورای دبیران دبیرستان فاطمیه و اندیشه با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش، معاون آموزشی، معاون پرورشی و تربیت بدنی، مدیر و کادر این آموزشگاه برگزار شد.

هدف از تشکیل این جلسه تقدیر و تشکر از دبیران این آموزشگاه در شرایط کرونا و بیان گزارشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی دبیران در فضای مجازی بود

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این جلسه خطاب به دبیران گفت: دانش آموزان برای شرکت در مسابقات علمی و پژوهشی بایداستعداد یابی و تشویق شوند و در بحث خود باوری و اعتماد به نفس دانش آموزان باید با جدیت کار شود

وی افزود: برنامه ریزی هدایت تحصیلی دانش آموزان باید به طور صحیح ،دقیق، علاقه و آگاهی سازی رشته ها برای دانش آموزان انجام شود