نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای دبیران دبیرستان هیات امنایی امام حسن مجتبی(ع) با حضور رئیس اداره برگزار شد

جلسه شورای دبیران دبیرستان هیات امنایی امام حسن مجتبی(ع) با حضور رئیس اداره برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه شورای دبیران دبیرستان هیات امنایی امام حسن مجتبی(ع) با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،معاون آموزشی، معاون پرورشی و کارشناس حراست برگزار گردید.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این نشست ضمن تشکر از مدیر،دبیران زحمت کش و کادر این دبیرستان گفت: امسال  به علت افزایش آمار دانش آموزی و کمبود فضا در خصوص جابجایی مدرسه ابراز امیدواری نمود

"کاظم دریایی پور " مدیر این دبیرستان هدف از برگزاری این جلسه را عرض خدا قوت، دیدارو گفت گو دبیران دراین شرایط خاص بیان نمود

در پایان دبیران و کادر آموزشگاه اعم از فعا لیت های خود رادر سال تحصیلی جدید برای حاضرین در جلسه ارائه نمودند.