نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای دبیران دبیرستان طالقانی متوسطه دوم برگزار شد

جلسه شورای دبیران دبیرستان طالقانی متوسطه دوم برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه هم اندیشی شورای دبیران دبیرستان طالقانی باحضور رئیس اداره،کارشناس حراست،کارشناس آموزش متوسطه دوم ،کادر اجرایی و دبیران دراین آموزشگاه برگزار شد

جلسه با سخنرانی مدیریت آموزشگاه در بحث پیرامون مسائل مدرسه آغاز گردید و ضمن قدردانی از دبیران، ادامه روند مسائل آموزشی در فضای مجازی، ارزشیابی دانش آموزان، حضور و غیاب و امتحانات دی ماه صحبت نمودند.