نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای دبیران دبیرستان بنت الهدی برگزار شد

جلسه شورای دبیران دبیرستان بنت الهدی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه شورای دبیران دبیرستان بنت الهدی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، معاون آموزشی،معاون پرورشی و کارشناس متوسطه در دفتر این دبیرستان برگزار شد.

در این نشست به تحلیل و بررسی عملکرد های آموزشی و پرورشی سال تحصیلی 1400-1399 پرداختند.

در ادامه دبیران برای ارتقاء سطح یادگیری دانش آموزان در سال جاری نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.