نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای دبیران دبیرستان بنت الهدی برگزار شد

جلسه شورای دبیران دبیرستان بنت الهدی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه شورای دبیران دبیرستان بنت الهدی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، مشاور امور زنان در اداره کل، معاون امور مالی و پشتیبانی،کارشناس آموزشی متوسطه ، مدیر وکادر اجرایی آموزشگاه برگزار شد

حسین صفری رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن تشکر از معلمین دلسوز و فداکار جهت تلاش مضاعف در دوران کرونایی به تشریح پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی پرداختند

 همچنین دبیران در این نشست، حسن ها و معضلات آموزش در فضای مجازی رابیان نمودند

گفتنی است در پایان از "فاطمه رفیعیان" مدیر سابق دبیرستان بنت الهدی با اهدای هدیه ای تقدیربه عمل آوردند.