نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای دارالقران منطقه زارچ

جلسه شورای دارالقران منطقه زارچ


جلسه شورای دارالقران منطقه زارچ
جلسه شورای دارالقران  منطقه زارچ  با حضور کمالی  ریاست اداره معاونین پرورشی و مالی   در اداره آموزش و پرورش برگزار گردید .
اقبالی مدیر دارالقرآن گزارشی از عملکرد ارائه نمود . در ادامه به بررسی مشکلات  و ارائه راهکارها پرداخته شد . کمالی در پایان از ایشان تقدیر و تشکر نمودند و خواستار ارتقاء روز افزون سطح آموزشی این مرکز شدند
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ