نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای آموزگاران دبستان ادب اله آباد برگزار شد

جلسه شورای آموزگاران دبستان ادب اله آباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، در راستای بازگشایی سال تحصیلی جدید جلسه شورای آموزگاران دبستان ادب اله آباد با حضور رئیس اداره،معاون آموزشی،کارشناس آموزش ابتدایی برگزار شد.