نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سرگروههای آموزشی ابتدایی زارچ

جلسه سرگروههای آموزشی ابتدایی زارچ


جلسه سرگروههای آموزشی ابتدایی زارچ

جلسه سرگروه های آموزشی دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش زارچ با حضور معاون و کارشناس محترم آموزش  و سر گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی  برگزار گردید.