نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام مدارس منطقه زارچ

جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام مدارس منطقه زارچجلسه ستاد نظارت بر ثبت نام مدارس منطقه زارچ با حضور ریاست اداره و کارشناسان در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

سرداری کارشناس حراست در این جلسه ضمن تقدیم ابلاغ اعضای ستاد نظارت بر ثبت نام مدارس، وظایف و مسئولیت های اعضای ستاد را بازگو نمود. همچنین اعضا در خصوص نکات مورد بازدید و راهکارهای نظارت بر ثبت نام مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین مقرر گردید ناظران گزارش کتبی بازدید از روند ثبت نام دانش آموزان را به صورت کتبی در بازه های زمانی 15 روزه به ریاست و کارشناس حراست اداره تحویل نمایند.