نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد اسکان 95

جلسه ستاد اسکان 95


جلسه ستاد اسکان 95
 با هدف برگزاری بهتر استقبال از میهمانان نوروزی جلسه هماهنگی ستاد اسکان برگزار گردید
در این جلسه امکانات موجود بررسی و نیازمندی ها شناسایی شد
در پایان برنامه ریزی برای حضور پرسنل که مایل به شرکت و همکاری در طرح هستند انجام گرفت