نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد اسکان نوروز 1401برگزار شد

جلسه ستاد اسکان نوروز 1401برگزار شد


جلسه ستاد اسکان فرهنگیان و میهمانان نوروزی با حضور اعضا در دفتر ریاست برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه تمهیدات ستاد اسکان فرهنگیان و میهمانان نوروزی 1401 با حضور رئیس اداره و اعضای ستاد در دفتر ریاست برگزار شد.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ با اشاره به این که27 آموزشگاه با 230 کلاس این منطقه آمادگی پذیرش میهمانان نوروزی دارد گفت:اسکان نوروزی منوط بر مجوز ستاد کرونا اجرایی خواهد شد.

وی نسبت به رصد کردن مدارس از لحاظ تجهیزات ایمینی،فضا،گرمایشی،و...تاکید نمود

در ادامه اعضای ستاد به بحث و تبادل نظربرای چگونگی ارتقاء کیفیت اسکان و برنامه ها  پرداخته و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ نمودند.