نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ریاست اداره با حوزه پرورشی

جلسه ریاست اداره با حوزه پرورشی


به منظور پیگیری فعالیت های پرورشی و فرهنگی برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،حسین صفری رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن تقدیر و تشکر ازهمکاران حوزه پرورشی به اهم از فعالیت ها و برنامه های که در حوزه پرورشی باید انجام شود پرداخت.

سپس در ادامه این جلسه معاون پرورشی ،مدیر کانون ،مدیر دارالقرآن و کارشناسان حوزه ضمن ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام شده ، به شرح برنامه‌های مورد نظر خود برای ایام پیش رو پرداختند.