نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه جشنواره نوجوان خوارزمی برگزار شد

جلسه جشنواره نوجوان خوارزمی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور رئیس اداره ، معاونین، کارشناسان آموزشی و مدیریت پژوهشسرای شهید باقیان برگزار شد.

در این نشست بعد از بحث و تبادل نظرمصوباتی به شرح ذیل تصویب شد:

*تعیین چارت سازمانی برای پژوهشسرا در تمامی جشنواره ها و تعیین دبیران تخصصی

*برگزاری جلسات پژوهشسرا به صورت ماهیانه

*استعداد یابی دانش آموزان توسط مدیر،معاونین،دبیران و گروههای آموزشی

*شرکت حداکثری دانش آموزان در جشنوارهای نوجوان خوارزمی در سامانه همگام

*استفاده از ظرفیت سایر ادارات در امور آموزشی و پژوهشی(فنی حرفه ای،جهاد کشاورزی)

ارزش بخشيدن به دستاوردهای علمی و فنی نوجوانان و جوانان *

 *آشنايي دانش‌آموزان با پژوهش و شيوه‌های کشف و حل خلاقانه مسائل علمی و فنی

انجام کارهای علمی ، فنی و پژوهشی به شيوه گروهی با حفظ رقابت سالم و سازنده*