نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه جشنواره علمی پژوهشی و مسابقات آزمایشگاهی برگزار شد

جلسه جشنواره علمی پژوهشی و مسابقات آزمایشگاهی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه جشنواره علمی پژوهشی و مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،معاون آموزشی و کارشناس آموزش ،مدیریت پژوهشسرا و نماینده معلمین در دفتر رئیس آموزش و پرورش برگزار شد

 حسین صفری رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، هدف از برگزاری جشنواره علمی پژوهشی و مسابقات آزمایشگاهی را ایجاد زمینه برای رشد توانمندی های دانش آموزان، ایجاد توانایی در خصوص مهارت روان حركتی ،  ایجاد انگیزه جهت مطالعه، تحقیق و تفكر بیشتر در دانش آموزان و تقویت پایه علمی آن ها و ترویج فعالیت های آزمایشگاهی و كار عملی دانست

وی در خصوص این موضوع بیا ن داشت: باید کارگروه تخصصی تشکیل شود برای استعداد یابی دانش آموزان، کلیه رشته هایی که مربوط به پژوهشی است باید شناسایی شود،اطلاع رسانی لازم به مدارس بابت رشته های موجود در پژو هشسرا، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های ادارات و سازمان های منطقه، تشکیل کلاس های تخصصی برای معلمان و دانش آموزان و در  نهایت هدف، برنامه ریزی، اجرا و بعد نظارت دقیق داشته باشیم.

در پایان حاضرین جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیرامون مسائل جشنواره علمی پژوهشی و مسابقات آزمایشگاهی  ارائه نمودند.