نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توسعه متوازن رشته های تحصیلی در منطقه زارچ برگزار شد

جلسه توسعه متوازن رشته های تحصیلی در منطقه زارچ برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه توسعه متوازن رشته های تحصیلی با حضور "حیان" معاون اسبق آموزشی اداره کل،"سید علی کار آموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، مدیران هنرستان و متوسطه اول و مشاورین برگزار شد.

"حیان"معاون اسبق اداره کل آموزش و پرورش استان دراین نشست به بیان تجربیات و نظرات خود در خصوص انتخاب رشته بیان کرد و خطاب به مشاورین مدارس گفت:دانش آموزان باید برحسب استعداد و علاقه  انتخاب رشته شوند

" سیدعلی کارآموز"معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان هم به فرایند هدایت تحصیلی و ایجاد بستر لازم جهت انتخاب رشته آگاهانه ومبتنی بر علاقه وتوانایی دانش آموزان و توجه به نیازهای شغلی وحرفه ای تاکید کرد.