نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی و آموزشی مهدی یاوران در زارچ

جلسه توجیهی و آموزشی مهدی یاوران در زارچ


جلسه توجیهی و آموزشی مهدی یاوران در زارچ

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ جلسه هماهنگی و آموزشی مهدی یاوران ویژه دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه در اداره آموزش و پرورش زارچ  برگزار شد

مهدی یاوران باید الگو برای سایر دانش آموزان باشند

" عزیزی " معاون پرورشی اداره در جلسه توجیهی وآموزشی طرح مهدی یاوران که با حضور دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه برگزار شد گفت : شما دانش آموزان بايد بسيار خدا را شاكر و سپاسگزار باشيد كه جزء دانش آموزان مهدي ياورهستيد و مهدی یاوران باید الگو برای سایر دانش آموزان باشند

وی در ادامه دانش آموزان را به بخش نامه« طرح تربیت مهدوی» توجیع کرد و گفت: اجرای صبحگاه انتظار در روز های دوشنبه – برگزاری مسابقات فرهنگی ، هنری –عضو گیری صندوق گل نرگس-  برگزاری مراسم دعای ندبه در روزهای جمعه در تمام مدارس برگزار خواهد شد.