نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مدیران, معاونین ومربیان مدارس پیشتاز برگزار شد

جلسه توجیهی مدیران, معاونین ومربیان مدارس پیشتاز برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه توجیهی مدیران، معاونین و مربیان پیشتاز باحضور رئیس سازمان دانش آموزی استان یزد، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ و دیگر همکاران در دبیرستان دخترانه فاطمیه برگزار شد.

در این نشست "منصور کریمی" رئیس سازمان دانش آموزی استان یزدبه مجموع فعالیت ها و مهارت های سازمان برای حاضرین در جلسه توضیحاتی را بیان نمود

گفتنی است از مدیران،معاونین،مربیان و دانش آموزان پیشتاز با اهداء لوح و هدایایی تجلیل شد.