نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی، موسسین و مدیران پیش دبستانی منطقه زارچ برگزار شد

جلسه توجیهی، موسسین و مدیران پیش دبستانی منطقه زارچ برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه توجیهی، موسسین و مدیران پیش دبستانی منطقه زارچ با حضور معاون آموزشی، کارشناس آموزش متوسطه و کارشناس آموزش ابتدایی  دراتاق کنفرانس اداره برگزار شد.

در این نشست در خصوص مسائل، موضوعات و نکات قابل توجه برنامه ها و فعالیت های  دوره پیش دبستانی بحث و گفتگو شد.