نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تبیین چگونگی تدوین برنامه عمل مدارس منطقه زارچ برگزار شد

جلسه تبیین چگونگی تدوین برنامه عمل مدارس منطقه زارچ برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،در راستای اجرایی نمودن و تبیین برنامه عمل 1400 وزارت آموزش و پرورش جلسه ای با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش، شورای معاونین و کارشناسان آموزشی اداره  برگزار شد

در این نشست برنامه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تمام واحد ها با بهره گیری از برنامه ابلاغی استان  نسبت به تدوین برنامه منطقه و ابلاغ آن به مدارس اقدام نمایند.