نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچ

جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی با حضور ریاست اداره،معاونین، کارشناس حراست، سواد آموزی و فناوری اداره آموزش و پرورش  در محل اتاق ریاست با موضوع بررسی  وضعیت اولیای بی سواد دانش آموزان منطقه برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید مدیران مدارس منطقه والدین کم سواد یا بی سواد دانش آموزان را شناسایی و به واحد سوادآموزی اداره معرفی نمایند.همچنین با اعلام پایان کلاس های سواد آموزی سال 96-95 کارنامه سواد آموزان آماده و تحویل داده می شود.