نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه برنامه ریزی فعالیت پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری

جلسه برنامه ریزی فعالیت پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری


جلسه برنامه ریزی فعالیت پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ جلسه برنامه ریزی فعالیت پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری با حضور معاون آموزشی ، معاون پرورشی ، کارشناس آموزشی ، مشاوران و مدیران مدارس منطقه در آموزش پرورش زارچ برگزار شد.

"علی محمد دهستانی "معاون آموزشی اداره ضمن تاکید بر اهمیت انخاب رشته کنکور سراسری اظهار داشت : انتخای رشته یکی از دغدغه های دانش آموزان و اولیاء آنان است و در صدد آن هستیم تا بتوانیم دانش آموزان بتوانند با آرامش به انتخاب رشته های مورد علاقه خود بپردازند.

دهستانی افزود: پایگاه های انتخاب رشته آموزش و پرورش می تواند جایگاه خوبی برای انتخاب رشته دانش آموزان باشد از به کارگیری مشاوران مجرب در این امر خبر داد.

لازم به ذکر است در این جلسه مقرر گردید  محل اداره آموزش پرورش زارچ  تنها پایگاه برای پاسخگویی به انتخاب رشته کنکور سراسری دانش آموزان اختصاص داده شده است.

دعوت از والدین و دانش آموزان جهت توجیه در محل اداره ، تشکیل پایگاه های انتخاب رشته به صورت متمرکز در اداره ، جلسه توجیهی با مشاوران انتخاب رشته ، اعلام اسامی پایگاههای انتخاب رشته در مرکز و انتخاب رشته درروزهای زوج برای خواهران و در روزهای فرد برای برادارن از دیگر مصوبات این جلسه بود.